మొదటి శతాబ్దపు అపొస్తలుల బోధ
111 members, 2 online
"అందరూ వాక్యానుసారముగా నేర్చుకోవడానికి, ఆలోచించడానికి, పరిశీలన చేయడానికి, సత్యాన్ని స్వీకరించి అప్రకారం నడుచుకోవడానికి" ఈ గ్రూప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. దీనికి భిన్నంగా ఏమి జరిగిన గ్రూప్ నుండి తీసివేయబడతారు. వందనములు www.cockm.in 🕴️ @cocAdminChatBox_bot
If you have Telegram, you can view and join
మొదటి శతాబ్దపు అపొస్తలుల బోధ right away.