ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿನ್
9 354 subscribers
*_💫ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ KAS IAS PSI PDO_*
✍✍✍✍✍✍✍
*ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ*
★ *PDF ನೋಟ್ಸ್*
★ *ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು*
★ *ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.*

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAE9lq2X6z4BbgUUCnw
You are invited to the channel ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿನ್. Click above to join.