מזג אוויר -דיונים
2 668 members, 352 online
חוקי הקבוצה:
-אין להספים
- כל דבר שנכתב בקבוצה הוא על אחריות השולח בלבד!
- יש להתבטא בכבוד כלפי חברי הקבוצה
- יש לדון בנושאי מז"א בלבד ולא להעביר הודעות מערוצים
אחרים
פוליטיקה -מחוץ לקבוצה!
❗ אדם שיטריד את חברי הקבוצה בקבוצה/בפרטי יוסר מיידית!❗
You are invited to the group מזג אוויר -דיונים. Click above to join.