https://telegram.org/blog/custom-emoji/fa
به‌روزرسانی امروز اموجی متحرک سفارشی در پیام‌ها و عنوان‌ها، امکان هدیه دادن تلگرام پرمیوم، تنظیم جدید حریم خصوصی برای پیام‌های صوتی - و … به همراه دارد.