https://telegram.org/blog/infinite-reactions-statuses/fa
در این به‌روزرسانی، با قابلیت واکنش‌های نامحدود و استفاده از اموجی در وضعیت، می‌توانید احساسات خود را با روش‌هایی هرچه بیشتر ابراز کنید.