https://telegram.org/blog/voice-chats-on-steroids/uz
Ovozli chatlar 2.0: kanallar, millionlab tinglovchilar, yozib olingan chatlar, administratorlar uchun vositalarni tanishtiramiz