https://lifestat.ru/news/nachalas-vserossijskaya-perepis-naseleniya/